Witam :)
Mam zadane odpowiedzieć na krótkie 3 pytania związane z tekstem. A oto te pytania:
1. Wyjaśnij co według Augustyna sprawia że istnienie zła w świecie jest zagadką?
2. Na podstawie pytań postawionych przez autora w akapicie 1. sformułuj problem, który filozof rozstrzyga w dalszej części tekstu.
3. Przedstaw argumentację Augustyna, dowodzącą, iż zło nie istnieje i jest tylko brakiem dobra w rzeczach.

A oto tekst:
Święty Augustyn Wyznania (fragmenty)
[1] Mówiłem sobie: oto Bóg i oto, co stworzył Bóg- Dobry jest Bóg i bezwzględnie lepszy od wszystkiego, co stworzył. [...] Gdzież więc jest zło? Skąd i w jaki sposób do tego świata się wkradło? Jaki jest jego korzeń? Co jest jego nasieniem? A może zło w ogóle nie istnieje? [...] Bo przecież Bóg stworzył wszystkie rzeczy, a będąc dobry, stworzył je jako dobre. Będąc większym i najwyższym dobrem, stworzył te dobra mniejsze; lecz przecież wszystko — i Stwórca, i rzeczy stworzone — wszystko jest dobre. [...]
[2] Stało się też dla mnie jasne, iż rzeczy, które ulegają zepsuciu, są dobre. Gdyby były najwyższymi dobrami, nie mogłyby ulec zepsuciu. Nie mogłyby też się zepsuć, gdyby w ogóle nie były dobre. Będąc najwyższymi dobrami, byłyby niezniszczalne; gdyby zaś zupełnie nie były dobrami, nie byłoby w nich niczego, co można by zepsuć. Zepsucie jest szkodą; a przecież nie byłoby szkodą, gdyby nie polegało na zmniejszeniu dobra. Albo więc zepsucie nie wyrządza żadnej szkody (co oczywiście jest twierdzeniem niedorzecznym), albo (co jest oczywistą prawdą) wszelkie rzeczy, które ulegają zepsuciu, są pozbawiane jakiegoś dobra. Jeśli zaś zostaną pozbawione wszelkiego dobra, w ogóle przestaną istnieć. [...] Trzeba więc wyciągnąć wniosek, że jeśli zostaną pozbawione wszel¬kiego dobra, będą w ogóle niczym. Dopóki istnieją, są dobre. A więc wszystko, co istnieje, jest dobre. A owo zło, którego pochodzenie chciałem odkryć, nie jest substancją1. Gdyby bowiem było substancją, byłoby dobrem. [...] Pojąłem w sposób zupełnie jasny, że wszystko, co stworzyłeś, jest dobre i że nie ma żad¬nych substancji, których byś nie stworzył. A ponieważ nie uczyniłeś wszystkich rzeczy równymi, jest tak, że każda po¬szczególna rzecz jest dobra, a wszystkie razem są bardzo do¬bre, gdyż ogół wszystkich rzeczy stworzyłeś, Boże nasz, jako bardzo dobry.
[3] Brakuje rozsądku ludziom, którym się cokolwiek nie po¬doba u- Twoim stworzeniu. Tak właśnie mnie nie dostawało rozsądku, gdy patrzyłem z naganą na wiele spośród rzeczy, jakie stworzyłeś. A ponieważ dusza moja nie ośmielała się być niezadowolona z Boga mego, zaprzeczała, jakoby było Twoim to, co się jej nie podobało. Z tego powodu wybrała była teorię o istnieniu dwóch substancji2. Dlatego też nie mogła znaleźć ukojenia i głosiła tezy obłędne. Potem odrzu¬ciła ową teorię i wyobraziła sobie Boga rozciągniętego przez całą przestrzeń w nieskończoność. Utożsamiła tego bożka z Tobą i umieściła go w swoim sercu, znów stając się świą¬tynią, którą musiałeś się brzydzić. Lecz gdy Ty w sposób dla mnie niespodziewany ukoiłeś moją głowę i zamknąłeś moje oczy, aby nie pa¬trzyły na niedorzeczne urojenia, ogarnęła mnie senność i usnęło we mnie całe to szaleństwo. Ocknąłem się ku Tobie i zobaczyłem, że jesteś nieskończony, ale w zupełnie inny sposób, niż sobie przedtem wyobrażałem. A poznania tego nie zawdzięczałem zmysłom.
[4] Przypatrzywszy się innym rzeczom, pojąłem, że Tobie one zawdzięczają ist¬nienie i że w Tobie istnieją wszystkie rzeczy skończone, lecz w inny sposób, niż przedtem mniemałem: istnieją w Tobie nie jak w przestrzeni, lecz dlatego, że Ty dzierżysz wszystkie rzeczy w Twojej prawdzie, jakbyś je trzymał w ręce. I wszystkie w takiej mierze, w jakiej istnieją, są prawdziwe.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T14:28:28+01:00
1.Skąd na świecie wzięło się zło, jeśli Bóg jest bardzo dobry, a rzeczy, które stworzył są dobre.

2.Rzeczy, które są dobre, lecz które nie są wystarczająco doskonałe mogą ulec zepsuciu. Wszystko co jest na świecie jest dobre, gdyż wszystko co Bóg stworzył jest dobre.Zło nie jest substancją, gdyż gdyby było stworzone jako substancja byłoby dobre. Więc czemu ludzie określają niektóre rzeczy na ziemi jako "złe"?

3.Stało się też dla mnie jasne, iż rzeczy, które ulegają zepsuciu, są dobre. Gdyby były najwyższymi dobrami, nie mogłyby ulec zepsuciu. Nie mogłyby też się zepsuć, gdyby w ogóle nie były dobre. Będąc najwyższymi dobrami, byłyby niezniszczalne; gdyby zaś zupełnie nie były dobrami, nie byłoby w nich niczego, co można by zepsuć.A owo zło, którego pochodzenie chciałem odkryć, nie jest substancją. Gdyby bowiem było substancją, byłoby dobrem. [...] Pojąłem w sposób zupełnie jasny, że wszystko, co stworzyłeś, jest dobre i że nie ma żadnych substancji, których byś nie stworzył. (uważam,że w tych fragmentach jest to wyjaśnione)

Mam nadzieję, że pomogłam. Jeśli nie to przepraszam, a jeśli trk to liczę na najlepszą. :)) Pozdrawiam :]
64 3 64