Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T12:15:58+01:00
A) SO3
80g ---- 100%
32g ---- x%
x = 40% 100% - 40% = ^0%
Tlenek siarki(VI) zawiera 40% siarki i 60% tlenu.

b) P4O10
284g ---- 100%
124g ---- x%
x = około 43,66% 100% - 43,66% = 56,34%
Tlenek fosforu(V) zawiera ok. 43,66% fosforu i ok. 56,34% tlenu.

c) PbO2
239g --- 100%
207g ---- x%
x = około 86,61% 100% - 86,61% = 13,39%
Tlenek ołowiu(IV) zawiera około 86,61% ołowiu i ok. 13,39% tlenu.

d) Bi2S3
514g --- 100%
418g --- x%
x = około 81,32% 100% - 81,32% = 18,68%
Siarczek bizmutu(III) zawiera około 81,32% bizmutu i około 18,68% tlenu.
1 1 1
2009-12-29T12:28:18+01:00
Masa SO3 =80u - 100%
S=32u -x%
_____________________
x=(32 *100%):80=40%
%O3 = 100% - 40%=60%Masa P2O5=142u -100%
O5=80u -x%
____________________
x=(80*100%):142=ok.56,3%
%P2= 100%-56,3%= 43,7%


Masa PbO2=239u - 100%
Pb=207u -x%
_______________________
x=(207*100%):239=ok. 86,6%
%O2= 100%- 86,6%= 13,4%

Masa Bi2S3=514u -100%
S3=96u -x%
_____________________
x=(96*100%):514=ok. 18,7%
%Bi2=100%-18,7%= 81,3%
2009-12-29T15:32:58+01:00
Odpowiedź w załączniku..:) Pozdrawiam:)