Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T12:16:08+01:00
Kryształy mają regularne kształty. Ich ściany są gładkie i płaskie. Przy rozdrabnianiu kryształy rozpadają się na mniejsze kawałki, które mają również płaskie ściany. Wygląd kryształów jest ściśle związany z ich budową wewnętrzną. Atomy lub cząsteczki w kryształach tworzą sieć krystaliczną.

Czym różnią się ciała o budowie krystalicznej od ciał tzw. bezpostaciowych?
Ciała bezpostaciowe są ciałami stałymi o nieuporządkowanej strukturze wewnętrznej. Cząsteczki ciał bezpostaciowych są - podobne jak w kryształach- położone blisko siebie. Ciałami bezpostaciowymi są np. szkło, guma

Ciała bezpostaciowe- to takie, w których atomy i cząsteczki położone są blisko siebie, lecz nie tworzą legularnycn kształtów. Ich atomy i cząsteczki są w bezładzie.
Kryształy- są to ciała stałe, w których atomy i cząsteczki układają się w regularną sieć przestrzenną.
26 4 26