Małgosia mierzy długość krętej drogi na mapie, przykładając do niej nitkę. Potem rozprostowuje nitkę i przelicza jej długość na długość drogi w ternie, korzystając ze skali mapy. Jakie maga być przyczyny nie dokładności takiego pomiaru? Wymień ich jak najwięcej.

1

Odpowiedzi

2009-09-15T20:10:00+02:00
1.niedokładne przyłorzenie nitki
2.błąd w obliczeniach
3.rozciągliwość nici
4.nitka może nie przylegać idealnie do mapy (będzie odstawać) co spowoduje zwiększenie odległości.
23 4 23