Basen kąpielowy o głębokości 2m ma kształt prostopadłościanu, którego szerokość jest równa 8 m, a długość 25m. Ile m² kafelków należy kupić, aby wyłożyć dno i ściany boczne tego basenu? Dolicz 10% na ewentualne straty.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T12:20:37+01:00
Pow. bocznej ściany ( mniejszej ):
2m*8m=16m2
są dwie te ściany, więc:
16m2*2=32m2

Pow. bocznej ściany ( większej ):
2m*25m=50m2

również są dwie:
50m2*2=100m2

Pow. dna:
8m*25m=200m2

200m2+100m2+32m2=332m2

10% z 332m2 to ( w przybliżeniu ) 33m2

332m2+33m2=365m2

Odp. Należy kupić 365 m2 kafelków.
1 1 1
2009-12-29T12:24:22+01:00
Wymiary
25m X 8m X 2m

Pp=25*8=200(pole podstawy)
Pb=8*2*2+25*2*2=16*2+50*2=32+100=132(pole powierzchni bocznych)
P=132+200=332 m2(pole podstawy i powierzchni bocznych)

332*10%=332*0,1=33,2
332+33,2=365,2 m2

odp:należy kupić 365,2 m2
2009-12-29T12:29:55+01:00
Powierzcchnia 2 ścian bocznych:

8 x 2 = 16 (m)
16 x 2 = 32 (m2)

Powierzchnia pozostałych 2 ścian bocznych:

2 x 25 = 50 (m2)
50 x 2 = 100 (m2)

Powierzchnia dna basenu:

8 x 25 = 200 (m2)

Razem:

32m2 + 100m2 + 200m2 = 332 m2

10% liczby 332 + ok. 33m2

332m2 + 33m2 = 365m2

Odp. Należy kupić 365 m2 kafelków.