Odpowiedzi

2009-12-29T12:24:54+01:00

Odp: Na czym polega fotosynteza?
fotosynteza to powstawanie związków organicznych ze związków nieorganicznych tj. woda i CO2 w obecności światła i barwników fotosyntetycznych (np. chlorofilu)
dzięki
Fotosynteza- jest to przemiana dwutlenku węgla w tlen...
2009-12-29T12:26:30+01:00
Fotosynteza jest podstawowym dla życia procesem biologicznym polegającym na syntezie związków organicznych przy udziale dwutlenku węgla z powietrza, wody z solami mineralnymi z gleby i energii słonecznej. Jest to jeden ze sposobów odżywiania się organizmów żywych. Zdolność do fotosyntezy mają organizmy posiadające barwniki asymilacyjne: rośliny zielone i niektóre bakterie. Barwniki asymilacyjne pośredniczą w przemianie energii świetlnej w chemiczną. W przebiegu fotosyntezy wyróżnia się fazę jasną i fazę ciemną.
85 4 85
2009-12-29T13:11:34+01:00
Polega na anabolicznym procesie biochemicznym syntezy związków organicznych z prostych nieorganicznych substancji chemicznych pod wpływem promieniowania słonecznego. Jest to jedna z najważniejszych przemian biochemicznych na Ziemi ponadto proces ten utrzymuje wysoki poziom tlenu w atmosferze.

Fotosynteza zachodzi w dwóch etapach – faza jasna, w której światło jest absorbowane a jego energia jest zamieniana na energię wiązań chemicznych, a jako produkt uboczny wydzielany jest tlen, - faza ciemna, w której energia wiązań chemicznych, związków powstałych w fazie świetlnej, jest wykorzystywana do syntezy związków organicznych
50 4 50