5.w dwoch jednakowych puszkach znajduje se kakao przy czym w 1 jest x dag a w drugiej y dag gdzie x>y.Napisz wyrazenie algebraiczne opisujace jaka czesc kakao nalezy przesypac z 1 puszki do 2 aby w obu puszkach bylo tyle samo.
6.zagajnik zajmuje obszar w ksztalcie trojkata o najdluzszym boku rownym 120m.w polowie najkrotszego boku stoi sarna,ktorej odleglosc od najdluzszego boku jest rowna 40m.wyraz w arach powierzchnie zajmowana przez zagajnik.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T15:04:16+01:00
1. Jeśli x>y, to x-y jest różnicą pomiędzy nimi. Żeby w każdej puszce było tyle samo, trzeba przesypać połowę tej różnicy z x do y. A więc:
x-(x-y):2=y+(x-y):2
Na przykład gdyby x=8, a y=6, wyglądałoby to tak:
8-(8-6):2=6+(8-6):2
8-1=6+1
7=7
2.Jeśli połowa najkrótszego boku jest oddalona od najdłuższego o 40m, to jest to również połowa wysokości trójkąta. Wtedy cała wysokość ma 40m*2, czyli 80m. Wysokość ta opuszczona jest na bok o długości 120m, czyli możemuy obliczyć pole tego trójkąta, krzystając z wzoru 1/2a*h(a - bok, a h - wysokość opuszczona na ten bok):
P=1/2*120m*80m
P=60m*80m=4800m(kwadratowych)=48a
Odp. Zagajnik zajmuje powierzchnię 48 arów.

Mam nadzieję, że jest dobrze...
Pozdrawiam;)
4 4 4