Odpowiedzi

2009-09-15T20:05:06+02:00
Coś tam z internetu ;]

Teoria sformułowana przez Karola Darwina i ogłoszona w 1859 roku w książce O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego. Teoria Darwina opiera się na następujących obserwacjach i rozumowaniu:

-zmienność

-dziedziczność

-walką o byt

.
1 3 1
2009-09-15T20:05:37+02:00
Teoria darwina dotyczyła doboru naturalnego. Uważał on, że przetrwają osobniki najlepiej przystosowane do dancyh warunków. Pozostałe wyeliminuje dobór naturalny. Te przystosowane przekażą natomiast swoje korzystne cechy potomstwu.
2009-09-15T21:19:07+02:00
Teoria ewolucji K. Darwina, teoria doboru naturalnego - teoria wyjaśniająca mechanizmy ewolucji, przedstawiona przez Karola Darwina w dziele "O powstawaniu gatunków" w 1858. Swoją teorię Darwin oparł na następujących prawach:

- prawo zmienności powszechnej i bezkierunkowej, które mówi, że gatunki charakteryzuje duża zmienność dziedziczna i nie dziedziczna, jedynie zmiany dziedziczne mają znaczenie w ewolucji,

- prawo olbrzymiej różnorodności organizmów, które mnożą się w postępie geometrycznym,

- prawo walki o byt, która jest mechanizmem ograniczającym nadmierną liczbę organizmów, walka o byt może się odbywać bezpośrednio między dwoma różnymi gatunkami w układzie ofiara - drapieżnik lub pośrednio, w obrębie jednego gatunku w wyniku konkurencji o tę samą niszę ekologiczną,

- prawo dziedziczenia, które mówi, że osobniki które przeżyły przekazują korzystne cechy swemu potomstwu,

- prawo doboru naturalnego - w walce o byt przeżywają osobniki najlepiej przystosowane, formy pośrednie wymierają, co prowadzi do coraz większej rozbieżności cech w następnych pokoleniach i powstania z czasem form bardzo różniących się od form wyjściowych i powstawania nowych gatunków.

Zaproponowane przez Darwina wyjaśnienie powstawania zmian ewolucyjnych było tak proste i logicznie udokumentowane, że szybko zostało przyjęte przez większość biologów.