W odach rzek i jezior znajdują się cząsteczki tlenu potrzebne do życia zwierząt wodnych. Dzięki jakiemu zjawisku znajdują się one w wodzie? Dlaczego mogą docierać do dna? Uzupełnij zdania.

Cząsteczki tlenu docierają do dna zbiorników wodnych, ponieważ cząsteczki
.................... i wody ................................. Zachodzi zjawisko
............................... cząsteczek ......................... i .....................

1

Odpowiedzi

2009-12-29T12:56:23+01:00