1.Potrzebna mi jest KRÓTKA I ZROZUMIAŁA notatka o konfederacji barskiej (II gimnazjum ) bez dodatkowych informacji i nie zrozumiałych słów.

2. Znaczenie przysłów saskich . Minimum 3 zdania do każedego!

"Jedni do sasa drudzy do lasa"
"Za króla sasa jedz, pij i popuszczaj pasa"


PIERWSZA DOBRA ! ODPOWIEDŹ ZOSTANIE UZNANA ZA NAJLEPSZĄ!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T13:22:58+01:00
2. "Jedni do Sasa, drudzy do Lasa". Tym samym wojska rosyjskie weszły na wschodnie terytoria Rzeczypospolitej. Kraj zaś, w którym zaczęła rozwijać się wojna domowa, został podzielony na zwolenników saskiego augusta i na zwolenników Stanisława Leszczyńskiego.
Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. Zażywaj życia, smakuj przednie potrawy, nie szczędź talarów na wystawne dworskie zabawy. Tymi słowy można opisać atmosferę panującą na dworze królewskim Augusta. Barwny opis zwyczajów, niekończących się uczt i pijatyk w czasach Sasów, przysłania obraz upadku kraju
1. zbrojny związek szlachty polskiej utworzony w Barze na Podolu 29 lutego 1768 roku, z zaprzysiężeniem aktu założycielskiego w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, skierowany przeciwko: Imperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim. Celem konfederacji było zniesienie ustaw narzuconych przez Rosję, a zwłaszcza dających równouprawnienie dysydentom.
3 2 3