Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T15:02:04+01:00
Dane:
m = 0,16 kg
V₀ = 32 m/s
V₁ = 0,98 * V₀ = 31,36 m/s²
f = 0,05
g =10 m/s²

Szukane:
s = ?

Rozwiązanie:
Ek = mV²/2

Wiemy, że praca siły równa się energii kinetycznej.
Wf = Ek
W tym zadaniu działającą siłą jest tarcie.
Pracę tarcia obliczamy następująco:
Wt=fmgs gdzie 's' oznacza drogę szukaną w zadaniu

Podstawiając do wzoru:

fmgs = m(V₀²-V₁²)/2
s = m(V₀²-V₁²)/2fmg - skracamy 'm' i otrzymujemy:
s = V₀²-V₁²/2fg

s = 32²-31,36² / 2*0,05*10 = 40,55
2 3 2