Odpowiedzi

2009-12-29T14:00:43+01:00
Bierzmowanie jest jednym z najważniejszych sakramentów świętych. Zajmuje wysokie stanowisko tak jak i chrzest świety. będąc bierzmowanym zostaję napełniony mocą Ducha Świętego. Jestem bardziej wrażliwy wówczas na jego dary:
-mądrości
-rozumu
-rady
-męstwa
-umiejętności
-bojaźni Bożej
-pobożności.
Rozumiem ich znaczenie i stale próbuję kierować się nimi w życiu. Sakrament bierzmowania daje mi możliwość przystąpienia do sakramentu małżeństwa i w przyszłości mogę zostać ojcem chrzestnym. Bierzmowanie umacnia we mnie wiarę i łaskę. Człowiek umocniony tym sakramentem stale stara się czynić dobro, a unikać zła. Sakrament ten jest tak jakby dopełnieniem Chrztu Świętego, gdzie stanowią jedną całość. Poprzez bierzmowanie każdy chrześcijanin upodabniany jest jeszcze bardziej do Chrystusa. Chcę być bierzmowanym, ponieważ jest to fundament mojej wiary.

Napisałam Ci, od razu w roli chłopaka.
Mam nadzieję, że się spodoba.
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T18:45:57+01:00
Czemu chcesz być bierzmowany

Istotą sakramentu bierzmowania jest przekazanie Ducha Świętego, jak i umocnienie wiary. Bierzmowanie jednoczy z Chrystusem. Włącza mnie w ewangelizacyjną misję Kościoła.
Otrzymując owy sakrament otrzymam również dar męstwa. To on pomoże mi przezwyciężyć nawet największe trudności w mym życiu. Będę mógł żyć godnie z myślą, iż jestem chrześcijaninem. Będę pojmował wszystkie Boże słowa, które do mnie kieruje. Będę zawsze czynił dobro, starając unikać się zła. Będę próbował upodabniać się do Chrystusa. Tak jak chrzest bierzmowanie tworzy fundament życia chrześcijanina.
Będąc bierzmowanym zostanę napełniony w całości mocą Ducha Świętego. Darami: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, bojaźni Bożej jak i pobożności będę próbował kierować się w mym życiu. Bierzmowanie otwiera przede mną nowe możliwości, cele, pragnienia; w przyszłości będę mógł przystąpić do sakramentu małżeństwa, jak i zostać ojcem chrzestnym. Chcę być bierzmowanym, gdyż jest to fundament mej wiary i cel, który pragnę osiągnąć. Z każdym dniem wraz z myślą iż jestem bierzmowany, będę upodabniał się do Chrystusa.

Pozdrawiam. :)


4 3 4