Niezręczny żongler rzucił w gore pomarańczę z szybkością początkową Vo=6m/s z wysokości 1.2 m nad podłogą. Korzystając z zasady zachowania energii mechanicznej, oblicz szybkość, z jaka pomarańcz uderzy w sufit będący na wysokości 2.55m?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T08:55:01+01:00
H = h₂ - h₁ = 1,35 m

Ekmax = Ek + Ep
m Vo²/2 = m V²/2 + mgh

dzielimy obustronnie przez m

Vo²/2 = V²/2 + gh

mnożymy obustronnie przez 2

Vo² = V²+ 2gh

V² = V₀² - 2gh
V = √V₀² - 2gh = √(6m/s)² - 2 ×10[m/s²] × 1,35 m = √9[m²/s²] =3m/s

4 4 4