Zapisz w postaci wyrazeń algebraicznych
a) iloczyn liczby a i liczby o 2 wiekszej od b
b) liczbe o 3 mniejsza od ilorazu liczb x i y
c) sume kwadratów liczb p i r
d) liczbe 5 razy wieksza od kwadratu różnicy liczb u oraz v
e) średnia arytmetyczna licz m i n
........................................................................
zapisz w prostszej postaci
******* √-pierwiastek****** (pod pierwiastkiem jest zawsze tylko jedna liczba)
²-kwadrat

a=(1+√3)(2√3+4)
b=(√7+2√2)(√7-√2)
c=(√3-√7)²
..........................................................
zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne
a) liczba o 50% wieksza od liczby x
b)liczba o 12% mniejsza od liczby a
c) 2% liczby u
d) liczba o 150% wieksza od liczby p

2

Odpowiedzi

2009-12-29T13:57:13+01:00
A).a*(b+2)
b).xy-3
c).p kwadrat+r kwadrat
d).5*(u kwadrat-v kwadrat)
e).m+n/2

zapisz w prostszej postaci:
a=(1+3pod pierwiastkiem)(2*3 pod pierwiastkiem+4)
a=2*3 pod pierwiastkiem+4+5+4*3 pod pierwiastkiem=9+6*3pod pierwiastkiem

b).(7 pod pierwiastkiem+2*2 pod pierw.)(7pod pierw.-2pod pierw.)=7-14pod pierw.+2*14pod pierw.-4=3+14pod pierw.

c).(3pod pierw.-7pod pierw.)do kwadratu=3-7

zapisz odpowiednie wyraż. algebr.:
a).x+0,5
b).a-0,12
c).2/100*u=0,5u
d).1,5+p
15 3 15
2009-12-29T13:59:21+01:00
Zad.1
a) a(b+2)
b) (x:y) -3
c)pkwadrat + rkwadrat
d)5(u-v)kwadrat----------(?)
e)(?)

Zad.otatnie
a) 150% +x
b) a -88%
c) 0,02% *u
d) p +250

zad.2
a=(1+√3)(2√3+4)=1*2√3+1*4+√3*2 √3+ √3*4=
=2√3+4+5+ 4√3=
=6 √3+9


9 3 9