Krzyś obserwował nurt rzeki i pomierzył czas przepływającego pnia drzewa między charakterystycznymi punktami zbiegu. Zmierzony czas to 15 s po 30 metrach spływu. Gdybym miał motorówkę,pomyślał Krzyś,która osiąga prędkość 36 km/h , to ten odcinek w dół rzeki pokonałbym w czasie : ok. ? sekund .

b) Ile czasu zajełoby Krzysiowi z zadania powyrzej przepłynięcie motorówką w górę rzeki odcinka 10 km ?
UWAGA ! Pamiętajmy,że prędkość nurtu rzeki ma wpływ na prędkość motorówki !

2

Odpowiedzi

2009-12-29T13:57:30+01:00
A)
prędkość nurtu rzeki V₁ =S/t=30m/15s=2m/s
prędkość motorówki V₂=36km/h=36000m/3600s=10m/s
czas po którym motorówka przepływa ten dystans to:
t=S/V₂=30m/10m/s=3s

b)
t=S/V
V=V₂-V₁=10m/s-2m/s=8m/s
t=10000m/8m/s=1250s
2009-12-29T14:34:23+01:00
30m/15s= 2m/s = 7,2 km/h Prędkość nurtu

36km/h=10m/s Prędkość motorówki

10+2=12m/s Prędkość motorówki z prądem
10-2=8m/s Prędkość motorówki pod prąd

V=s/t ; s-droga t-czas

12=30/t
t=30/12
t=2,5 s Czas spływu motorówki na odcinku 30 m

V=s/t
8=10000/t
t=10000/8
t=1250s Czas przepłynięcia 1 km w górę rzeki
1 5 1