Ruch jednostajny prostoliniowy .

Czy ktoś mógłby mi to wytłumaczyć od podstaw?
Chodzi mi głównie o wypisanie wzorów , zamianę jednostek , przykładowe zadania z rozwiazaniami i opisem jak je zrobić krok po kroku . Ogółem to co powinnam wiedzieć .

3

Odpowiedzi

2009-12-29T13:52:07+01:00
Ruch prostoliniowy jest to ruch w którym prędkość jest stała (constans), a jego torem (również na wykresie) jest linia prosta. wzór ogólny to: v=s/t gdzie v to prędkość, s to droga, t to czas. po przekształceniach wzoru mamy: t=s/v oraz s=vt. Jednostki drogi to np. kilometry, metry itd. itd. czastu to godziny, sekundy itd. itd. a prędkość w większości przypadków to kilometry na godzinę (km/h) lub metry na sekundę (m/s). Prędkość średnia jest równa prędkości chwilowej. Wiadomo również, że 1m/s=3,6km/h ponieważ godzina ma 3600 sekund, a kilometr to 1000m zatem 1*3600s/1000m=3,6km/h :) Rozróżniamy również szybkość i prędkość, szybkość to jest odległość jaką pokona ciało w jednostce czasu, natomiast prędkość jest to wielkość wektorowa.
Zadanie dwa:
1. Oblicz drogę jaką przebyło ciało poruszające się prędkością 10 m/s w czasie 20 minut.
Odp. 20 minut to 20*60 sekund czyli 1200 sekund. Pamiętamy wzór s=vt, zatem droga to 10m/s*1200s=12000m=12km :)
2. Zamień 72km/h na m/s
Pamiętamy wzorek 1m/s=3,6km/h i z proporcji :)
x m/s=72km/h
1 m/s=3,6km/h
72km/h*m/s=3,6km/h*xm/s /:3,6km/h
x=20m/s :) mam nadzieję, że pomogłem.
10 3 10
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T13:54:54+01:00
A więc:
Ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym jeżeli:
a) torem ruchu jest linia prosta
b) w jednakowych dowolnie wybranych odstępach czasu ciało przebywa jednakowe drogi.
Gdybyś chciała narysować wykres to wykresem zależności drogi(s) od czasu(t) będzie półprosta wychodząca z początku układy współrzędnych i nachylona pod kątem ostrym do osi czasu.

droga do czasu jest CONST czyli stała, dlatego możemy utworzyć wzór:
s\t = v (czyli droga podzielona przez czas daje szybkość)
Jednostką szybkości jest m\s.

Czym się różni szybkość od prędkości:
a) SZYBKOŚĆ informuje nas o tym jaką drogę przebywa ciało w jednostce czasu.(Wykresem szybkości od czasu będzie półprosta równoległa do osi czasu)
b) PRĘDKOŚĆ natomiast to wielkość wektorowa(zaznacza się ją strzałką skierowaną w prawo nad v)
Gdy opisujemy wielkość wektorową musimy podać:
a) Kierunek --> zgodny z kierunkiem wektora przemieszczenia
b) Zwrot --> zgodny ze zwrotem wektora przemieszczenia
c) Wartość --> szybkość

Jeżeli chodzi o przeliczanie jednostek np. z km\h na m\s wartość km\h musisz podzielić przez 3,6.

Jak coś jest niejasne pisz na priv. ;)
13 4 13
2009-12-29T14:11:29+01:00
Jest to ruch, który spełnia równocześnie dwa warunki:
- jego torem jest linia prosta;
- w ruchu tym ciało w dowolnie wybranych, ale jednakowych odstępach czasu przemieszcza się jednakowo (przebywa jednakowe drogi).
Zadania:
Po mieście jeździ auto z szybkością 50km/h. Długość wynosi 20 km. Oblicz:
a) czas
b) ile kursów w ciągu jednego dnia może wykonać kierowca, jeżeli rozpoczął pracę o 6.00 i zakończył o 13.56. Przyjmij czas na postój na pętli początkowej i końcowej 10 min.
c) całkowitą drogę przejechaną w ciągu pracy

a)
dane: szukane:
v=50km/h t=?
s=20km

v=s/t
t=s/v
t=20/50=2/5=24min
b)
t=6.00 - 13.56=476min
t=24min+10min=34min

x=476/34
x=14
c)
Sc=S*x
Sc=20*14
Sc=280km


Więcej pytań to pisz na priv ;))
6 4 6