Odpowiedzi

2009-09-15T20:18:33+02:00
Reklama komercyjna najczęściej promuje nowy produkt, utrwala w nas świadomość istnienia jakiejś marki, zachęca nas do kupna jakiegoś produktu często sugerując, że bez tego produktu nie możemy żyć, np. „Braun – życie stało się prostsze!”, „Fa – podaruj sobie odrobinę luksusu!”. Reklama komercyjna skłania do określonego działania, do kupna jakiegoś produktu, bez którego nasze życie nadal będzie szare, trudniejsze, a my zmęczone, nieatrakcyjne, ze zmarszczkami i fałdkami tłuszczu.

Reklama społeczna nie zachęca nas do kupna żadnego towaru, nie przekonuje, nie kreuje świata wiecznej szczęśliwości, pokazuje natomiast świat, jakiego nig-dy nie ujrzymy w reklamie komercyjnej – z problemami społecznymi, ludzkim cierpieniem lub beztrosce krzywdzącej innych. Nagle stajemy wobec problemu: głodnych dzieci (akcja „Pajacyk”), pedofilii („Dziecko w sieci”), wypadków drogowych („Młodzi kierowcy”), przemocy w rodzinie („Bo zupa była za sło-na”), konieczności picia mleka („Pij mleko, będziesz Wielki”) czy konieczności czytania dzieciom książek („Cała Polska czyta dzieciom”). Reklama społeczna chce od nas niekiedy podarowania pewnej sumy pieniędzy, ale znacznie częściej naszej uwagi, skupienia, dostrzeżenia problemu dotychczas marginalizowanego w życiu społecznym, wstydliwie przemilczanego. Chociażby problemu niepełnosprawności. Reklama społeczna wychowuje nas, uczy, napomina i zarazem pokazuje, że możemy być lepsi, wrażliwsi, hojniejsi, bardziej otwarci, że możemy przełamać nasze lenistwo, obojętność, że możemy przestać przymykać oczy na pewne sprawy.
17 4 17
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-15T20:22:16+02:00
Reklama społeczna – proces komunikacji perswazyjnej, którego głównym celem jest wywołanie społecznie pożądanych postaw lub zachowań.

Reklama społeczna jest właśnie komunikatem, ale tym różni się od reklamy komercyjnej, że nie zależy jej twórcom na wywołaniu jakiejkolwiek reakcji jak ma to miejsce w przypadku reklamy komercyjnej, ale na wywołaniu reakcji zamierzonej. Reakcje wywołuje się na dwa sposoby: poprzez namawianie do społecznych zachowań, jak np. oddawanie krwi ofiarom wypadków czy pomoc bezdomnym, oraz poprzez namawianie do zniechęcenia zachowań niepożądanych, jak np. jazda samochodem po wpływem środków odurzających, palenie papierosów.

Reklama komercyjna najczęściej promuje nowy produkt, utrwala w nas świadomość istnienia jakiejś marki, zachęca nas do kupna jakiegoś produktu często sugerując, że bez tego produktu nie możemy żyć, np. „Braun – życie stało się prostsze!”, „Fa – podaruj sobie odrobinę luksusu!”. Reklama komercyjna skłania do określonego działania, do kupna jakiegoś produktu, bez którego nasze życie nadal będzie szare, trudniejsze, a my zmęczone, nieatrakcyjne, ze zmarszczkami i fałdkami tłuszczu.
12 3 12
2009-09-15T21:17:04+02:00
Reklama komercyjna najczęściej promuje nowy produkt, zachęca nas do kupna jakiegoś nowego produktu często sugerując, że bez niego nie możemy żyć, np. „Braun – życie stało się prostsze!”, „Fa – podaruj sobie odrobinę luksusu!”. Reklama komercyjna skłania do określonego działania, do kupna jakiegoś produktu, bez którego nasze życie nadal będzie szare i puste.

Reklama społeczna nie zachęca nas do kupna żadnego towaru, nie przekonuje, nie kreuje świata wiecznej szczęśliwości, pokazuje natomiast świat, jakiego nig-dy nie ujrzymy w reklamie komercyjnej – z problemami społecznymi, ludzkim cierpieniem lub beztrosce krzywdzącej innych. Nagle stajemy wobec problemu: głodnych dzieci (akcja „Pajacyk”), pedofilii („Dziecko w sieci”), wypadków drogowych („Młodzi kierowcy”), przemocy w rodzinie („Bo zupa była za sło-na”), konieczności picia mleka („Pij mleko, będziesz Wielki”) czy konieczności czytania dzieciom książek („Cała Polska czyta dzieciom”), codziennego jedzenie ryby("Ryba jest dobra na wszystko").
13 2 13