Wsypano kaszę do d - dużych pudełek i m - małych. Wszystkie pudełka, gdy były puste, razem ważyły p kg. Po napełnieniu kaszą każde duże pudełko waży 0.8kg, a małe - o,5 kg. Ile waży kasza, którą wsypano do pudełek?
a) (0,8+0,5)(d+m)-p
b) 0,8d+0,5m-(d+m)
c) (0,8-p)d+(0,5-p)m
d) 0,8d+0,5m-p
**************************************
SPOŚRÓD PONIŻSZYCH WYRAŻEŃ NAJMNIEJSZĄ WARTOŚĆ DLA X=-2 MA WYRAŻENIE:
a) (x/2)²
b) x²/2
c) 2/x²
d) (2/x)²
****************************************
Dla którego z poniższych wyrażeń nie można obliczyć wartośći dla x=4?

WYRAZENIA W ZAŁĄCZNIKACH....
***************************************************
Wyrażenia (2x-6)² NIE mozna przekształcić do postaci;
a) 2(x-3)²
B) (2x+6)²-48x
C) (2x-6)(2x-6)
D) (6-2x)²
***************************************************

2

Odpowiedzi

2009-12-29T21:58:27+01:00
Zadanie 1. - odpowiedź D)0,8d-0,5m-p

Zadanie 2.:
a) (-2/2)²=(-1)²=1
b)(-2)²/2=4/2=2
c)2/(-2)²=2/4=0,5
d)(2/-2)²=(-1)²=1
Czyli poprawna jest odpowiedź c).

Załączników do zadania 3 nie umiem otworzyć, więc w tym nie mogę pomóc.

Zadanie 4. Odpowiedź a) 2(x-3)². Nie może to być poprawne, bo potęgowanie jest pierwsze i najpierw byłoby trzeba podnieść to do potęgi, a dopiero potem pomnożyć przez 2, więc wyszedłby inny wynik;)
2009-12-30T01:28:38+01:00
1) odp.D
2)(-2/2)²=(-1)²=1
(-2)²/2=4/2=2
2/(-2)²=2/4=1/2
(2/-2)²=(-1)²=1
najmniejsza wartością jest 1/2 dla 2/x²
3) może chodzi o dziedziny lub zał.
a) 2x-4≠0
2x≠4
x≠2
x∈R\{2}
b)x+4≠0
x≠-4
x∈R\{-4}
c)
12-3x≥0
-3x≥-12
x≤4
x∈(-∞.4>
d)
5x-30≥0
5x≥30
x≥6
x∈<6,+∞)
4) odp.A , bo (2x-6)²=[2(x-3)²=4(x-3)² a nie 2(x-3)²