Odpowiedzi

2009-09-15T20:35:10+02:00
1. x= -b/2a, gdzie b= -4 a=2
x=4/4=1
2. x= -b/2a, gdzie b= 3, a= 1
x= -3/2=1,5
Ja w szkole tak to robilam :) Nie jestem pewna
2009-09-15T23:09:32+02:00
1. f(x)=2x2-4 x=<1.2> rozumiem że f(x)=2x²-4
x₀=-b/2a=2 należy do przedziału
zatem f(2)=4
f(1)=-2
zatem największa wartość funkcji w przedziale <1,2> wynosi 4 dla argumentu 2
2.f(x)=x2+3x+4 x=<-1.0> rozumiem że f(x)=x²+3x+4
f(-1)=1-3+4=2
f(0)=0+0+4=4
zatem najmniejsza wartość funkcji w przedziale <-1,0> wynosi 2 dla argumentu -1