Odpowiedzi

2009-12-29T14:58:33+01:00
Otóż,
z warunków zadania wynika, że mamy do czynienia z dwiema wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi, a są to: liczba dni i wielkość
dziennej racji żywnościowej tzn. ich iloczyn jest wielkością stałą równą tutaj zapasowi żywności, więc możemy teraz napisać równanie
10*r=x(r-1/6r), r - wielkość dziennej racji żywnościowej, zaś x= ? - szukana liczba dni, stąd dalej
10r=5/6xr , czyli 60=5x , więc x=12 - szukana liczba dni
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T19:36:46+01:00
X-szukana liczba dni
r-racje żywieniowe

10r=5/6 xr |: 6
60r=5xr |: 5r
12=x

^^