Zad. 1
Z okna umieszczonego na wysokości w nad ziemia wyrzucamy w górę piłkę z prędkością v Po upływie czasu t piłka znajduje się na wysokościach h , którą można obliczyć za pomocą:
h=vt - (gt^2)/2 + w, gdzie g=10m/s^2
Oblicz, po jakim czasie piłka spadnie na ziemię, gdy będąc na wysokości 4 m, rzucimy ją do góry z prędkością 1m/s. Po jakim czasie spadałaby piłka, gdybyśmy rzucili ją z tą samą prędkością z wysokości 2 razy większej?
Zad. 2
Rozwiąż układ równań
y=2x+1
x^2+y^2=4
Z góry dzięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T12:03:05+01:00
Zd.1
Dane: Szukane:
h-4m t-?
v-1m/s
g-10m/s
Rozwiązanie:
h=vt-(gt*2)/2
4=1*t-(20*t*2)/2
4=1*t-(40t)/2
4=1*t-20t
4=20
t=5s dwa razy dłuzej by leciała

2 1 2