1. W jakich okolicznościach Otton 1 został cesarzem
2. Jakie byly wzajemne relacje papieza i cesarza po koronacji z punktu widzenia Ottona 1
3. Co miało charakteryzować Europe marzen Ottona 3
4. Jakie miejsce Otton 3 wyznaczył w swoich planach ówczesnym państwom

Bardzo proszę o pomoc ^^

1

Odpowiedzi

2009-12-29T19:16:09+01:00
1. Najpierw zapewnił sobie koronę niemiecką (po ojcu), następnie zdobył tron włoski, by w 962 roku zostać koronowany przez papieża na cesarza. Koronacja ta miała uczynić z Ottona sojusznika papiestwa i "obrońcę wiary".
2. Otton I podporządkował sobie papiestwo, narzucając mu swoją zwierzchność.
3. Wzorował się na Karolu Wielkim i jego koncepcji zjednoczenia (podbicia) Europy (duży wpływ miała też wizja odnowienia cesarstwa rzymskiego), z tym, że koncepcja Ottona opierała się na działaniach pokojowych (zjazd z Gnieźnie). Idea cesarstwa polegała właśnie na zjednoczeniu Europy i podzieleniu jej na 4 równouprawnione części: Włoch, Francji, Niemien i Słowiańszczyzny (łać. Roma, Galia Germania, Sclavia), z własnymi królami.
4. Równorzędne, z cesarzem jako mediatorem między nimi.
2 4 2