1.60
Poprzedź daną formę zdaniową zmiennej rzeczywistej x odpowiednim kwantyfikatorem tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe:

a)..... (x = 1²) = x² + 1
c)..... x² + 4 < 0
e)..... x² < x
g)..... (x+1)(x+3) = x² + 4x + 3
i)..... |x| ≤ 0


1.61
Oceń wartość logiczną zdań:
a)∀x∈R x² + 2 > 0
c)∀x∈R x ≥ -2
e)∀x∈N x² + 1 > 3
g)∃x∈C (x > 5 ∧ x < 6)
i)∀x∈R ∃y∈R (y > x)

1

Odpowiedzi

2009-09-15T23:49:35+02:00

a)..... (x = 1²) = x² + 1 czy nie miało tam być (x+1)² ,wtedy ∃x∈.R..
c)..... x² + 4 < 0 zdanie fałszywe dla wszystkich liczb
e)..∃x∈.R.. x² < x
g)..∀x∈R ... (x+1)(x+3) = x² + 4x + 3
i)..∃x∈R... |x| ≤ 0


a)∀x∈R x² + 2 > 0 p
c)∀x∈R x ≥ -2 f
e)∀x∈N x² + 1 > 3 f
g)∃x∈C (x > 5 ∧ x < 6) f
i)∀x∈R ∃y∈R (y > x) p
6 2 6