Kamień o masie m = 250 g znajduje się na wysokości 50m nad ziemią. Z tej wysokości rzucono go pionowo do góry z prędkością o wartości v=12m/s. Podaj, na jaką wysokość względem poziomu gruntu wzniesie się kamień i jaką uzyska energię. Pomiń opory ruchu .
Proszę o pomoc :)

1

Odpowiedzi

2009-12-29T15:51:30+01:00
Z chwilą wyrzucenia kamienai z predkoscia V = 12 m/s
Ów kamien juz posiadał energie potecjalna zgadza sie taka jaka podałes
Ep=mg*h =,25*10*50 = 125 J (gdzie za g przyjmujemy dołatwiejszego liczenia 10m/s^2)
Nadajac na tej wysokosci predkosc poczatkową kamienia Vo = 12 m/s
to wg wzoru h = Vo^2/2*g
kamien wzniwesie sie na wysokosc h = 7,2 m
wówczas z chwila wyrzucenia bedzie miał energie kinetyczna
Ek= 0,5*m*Vo^2 = 18 J
kiedy zatrzyma sie juz na wysokosci H = 50+7,2 m = 57,2 m nad ziemia bedzie posiadał energie potevcjalna 143 J
teraz rozpocznie sei spadek swobodny na ziemie
kamien uderzy z szybkoscia w ziemie Vk= sqrt(2*g*h)=33,8 m/s
Energia kinetyczna kamienia z chwila uderzenia w ziemie Ek=0,5*m*Vk^2=142,8J
w sumie jaka uzysakla kamien podczas wznoszenia sei i upadku
jest to suma energii kinetycznej i potecjalnej
E = Ek+Ep+Ep+Ek=ok.429 J

Mam nadzieję, że będzie dobrze ;)