Auto jedzie ze stala szybkoscia 144 km/g na obszarze zabudowanym. W pewnym momencie przejezdza obok stojacych policjantòw, ktòrzy rozpoczynaja poscig za piratem drogowym ze srednim przyspieszeniem 5 m /s², po jakim czasie policjanci dogonia auto oraz ile wynosi koszt poscigu poniesiony przez policjantòw, jesli litr benzyny kosztuje 4,50 zl, a radiowòz spala srednio 8 litròw/ 100km.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-29T16:21:49+01:00
V1=144km/h=40m/s
a2=5m/s^2
Vp2=0
k=4,5zł/l
s=8l/100km
t=?
K=?

S1=V1*t1
S2=(a*t^2)/2
S1=S2
V1*t=(a*t^2)/2 (przekształcamy wzór)
t=(2*V1)/a [s]
t=(2*40)/5
t=16s
Po 16 sekundach radiowóz dogoni samochód.

K=k*S2*s [(zł/l)*km*(l/km)=zł]
S2=(a*t^2)/2 [m]
S2=(5*16^2)/2
S2=640m=0,64km

K=4,5*0,64*(8/100)
K~0,23zł=23gr
Policja wyda na ten pościg aż 23 grosze :)