Odpowiedzi

2009-12-30T10:50:16+01:00
2. trzeba zastosowac wzory skróconego mnożenia
(√₇+√₃)²-(√₇+√₃)³ = (√₇)²+ 2×√₇×√₃ + (√₃)² - [ (√₇)³+3×(√₇)²×√₃ + 3×√₇×(√₃)² + (√₃)² = 7 + 2√₂₁ + 3 - [ √₂₁ + 21√₃ + 9√₇ + 3 ] = 10 + 2√₂₁ - √₂₁ - 21√₃ - 9√₇ - 3 = 7 + √₂₁ - 21√₃ - 9√₇
masz do tego odpowiedzi?