5.Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki w krajach afrykańskich.
a)Znajdź w dostępnych Ci źródłach informacji ,jaki procent ludzi pracuje w rolnictwie w kilku wybranych przez Ciebie krajach Afryki.
b)wymień główne czynniki,które wpływają na rozmieszczenie upraw w Afryce,na wielkość uzyskiwanych tam plonów i zbiorów oraz możliwość chowu zwierząt,
6)Wyjaśnij,dlaczego kraje afrykańskie eksportują przede wszystkim surowce w postaci nieprzetworzonej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T20:19:49+01:00
A) Algieria 14%, Libia 17%, Republika Południowej Afryki 30%.
b) Dostęp do wody, obecność rzek, długość trwania pory suchej i pory deszczowej, temperatura, występujące gleb.
c)Przemysł przetwórczy w Afryce jest bardzo nieefektywny, nie rozwija się z powodu braku kapitału oraz z niedoboru wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
1 5 1