Odpowiedzi

  • KroQ
  • Rozwiązujący
2009-12-29T19:58:11+01:00
Y=-2x-4
y=½x-1
x=0

Punkty przecięcia prostych z osią OY to odpowiednio
A=(0,-4)
B=(0,-1)
Punkt przecięcia prostych policzony z układu równań
y=-2x-4
y=½-1
to C=(-6/5,-8/5)
teraz można zauważyć że wysokością powstałego trójkąta będzie wartość bezwzględna z "iksowej" punku C, czyli jego odległość od proste OY, a bokiem odcinek AB stąd
Pabc=½*3*6/5= 1,8