Miedzianą kulkę o masie 50g ogrzano w płomieniu palnika, a następnie wrzucono do kalorymetru zawierającego 200g nafty o temperaturze 15 stopni Celcjusza. Temperatura koncowa w kalorymetrze wynosiła 40 stopni C. Oblicz temperaturę początkową kuliki, pomijając straty energii i energię pobraną przez kalorymetr. Ciepło właściwe nafty wynosi 2100J/kg*K, ciepło własciwe miedzi wynosi 380 J/kg*K.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T16:59:31+01:00
Z bilansu cieplnego kalorymetru ciepło oddane= ciepło pobrane
mk*ck*(Tk1-Tk2)=mn*cn*(Tn2-Tn1) kula i nafta mają takie szme temperatury końcowe czyli Tk2=Tn2

Tk1 - temp począt kuli
Tk2 - temp koń kuli
Tn1 - temp począt nafty
Tn2 - temp koń nafty

z tego bilansu wyznaczamy Tk1 wstawiamy i otrzymujemy wynik Tk1 = 592,63 C
8 4 8