Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T08:50:22+01:00

Zadanie 1
Retoryka – umiejętność prawidłowego wysławiania się i prowadzenia przemówień była bardzo ważna i zajmowała ważne miejsce w życiu publicznym Rzymu, już młodzi ludzie uczeni byli tej sztuki, aby w przyszłość swobodnie wypowiadać się na forum. Retoryka miała zastosowanie w przemówieniach sądowy, politycznych, jak również w literaturze. Jednak w okresie cesarstwa straciła ona na znaczeniu, stała się tylko sztuką wymowy,

Budowa dróg i mostów – warunki ukształtowania powierzchni powodowały, ze starożytni Rzymianie wykorzystali lądowe środki transportu w większym stopniu niż na przykład starożytna Grecja. Państwo rzymskie było bardzo rozległe, dlatego istniała konieczność budowania i korzystania z dróg, mostów i traktów. Sieć dróg była bardzo bogata, nigdzie indziej nie znajdziemy takiej. Rozwinęła się również sieć wodociągów, rozwój budownictwa dróg i mostów był możliwy ze względu na przejęcie ze wschodu osiągnięć budowlanych, np. zaprawy murarskiej
Sąsiedztwo z Celtami przyczyniło się do zapożyczenia pojazdów skonstruowanych przez sąsiadów i przeniesienie je na teren państwa rzymskiego.
Rzymianie uchodzili za najlepszych budowniczych dróg. Wykonanie drogi rozpoczynało się od wyznaczenia prostych odcinków, usunięciu warstwy gleby, nasypaniu nawierzchni spodniej, utwardzeniu i wyłożeniu nawierzchni wierzchniej, zwykle płyt kamiennych. Rzymianie byli twórcami pierwszego mostu na palach, największy most zbudowany przez rzymian – most Trajana (dł. 1100m, szer. 13-19m)

Prawodawstwo
Rzymianie stworzyli podstawy systemu prawnego, w sprawach cywilnych sprawy prowadzi pretor, który sam określał zasady prawne, które miały obowiązywać podczas jego rządów. Pretor przeprowadzał śledztwo, a wyrok ogłaszali sędziowie przysięgli – obywatele. Pretor również składał wniosek do zgromadzenia ludowego senatu w celu akceptacji nowej ustawy.
Rozwój tej dziedziny spowodował wzrost liczby osób zajmujących się na co dzień prawem (osoby udzielające porad, prawnicy, specjaliści z dziedziny prawa) oraz rozwój szkół kształcących prawników na potrzeby administracji rzymskiej.
Karą za przestępstwa cywilne była grzywna, w sprawach karnych – grzywna, banicja lub wyrok śmierci.

Zadanie 2
okres katakumbowy :
- okres wczesnochrześcijański,
- miejscem kultu były prywatne domy, w których czytano pismo święte i spożywano wspólnie posiłki,
- rozwijało się sakralne malarstwo, architektura, rzeźba

okres bazylikowy
- charakteryzował się rozpoczęciem budowy wielu świątyń,
- świątynie stały się miejscem modlitwy i spotkań wiernych,

Zadanie 3
Działania chrześcijan budzące wrogość i niechęć:
- chrześcijanie spotykali się potajemnie poza granicami miasta
- obrzęd chrztu świętego, czyli polewanie wodą rzymianie uważali za źródło zatruwania wody,
- chrześcijanie głosili hasła umiłowania bliźniego, wobec czego nie brali udziału w walkach i nie podejmowali czynnej służby wojskowej,
- mieli własnego Boga, dlatego nie oddawali należytej czci cesarzowi.