Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T17:30:00+01:00
1 wyznacz dziedzinę funkcji
a) f(x)=2/3x-1 + x²/x-9 + 2

3x-1≠0
3x≠1
x≠⅓

x-9≠0
x≠9

D: R-{⅓, 9}

b) f(x)= 4x²/x-8 + √1-6x
x-8≠0
x≠8

√1-6x≥0
1-6x≥0
6x≥-1
x≥-1/6

D: R-{-1/6, 8}

c) f(x)=√x+3 + √2x-7
√x+3≥0
x+3≥0
x≥-3

√2x-7≥0
2x-7≥0
2x≥7
x≥3,5

D: R-{-3, 3½}

d) f(x)=5x²-1/4x²-x-3 + 1/x
4x²-x-3 ≠ 0
Δ=1-4*4*(-3)=1+48=49 √Δ=7
x1=(1-7)/4=-2½
x2=(1+7)/4=2

x≠0

D: R-{-2½, 0, 2}

e) f(x)= ⁴√2x² -10x +12 + 3/x-9
⁴√2x²≥0
2x²≥0
x²≥0
x≥0

x-9≠0
x≠9

D: x∈<0,∞)/{9}

f f(x)= x+2/x³ -2x²-x-2 + √7-9x

x³-2x²-x-2≠0
x(x²-2x-1)≠2
x≠2 v x²-2x-1≠2
x²-2x+1≠0
Δ=4-4*1*1=0
x=2/2=1

√7-9x≥0
7-9x≥0
-9x≥0-7
7≥9x
7/9≥x

D: x∈(-∞,7/9>
1 5 1