1.oblicz!!!
a).1¹/₃:2²/₅=
b).6:1³/₄=
c).7¹/₅=
2.Blok reklamowy po glownym wydaniu " wiadomosci" trwa przecietnie ¹/₅ godziny. Ile to godzin w ciagu roku???
3.Oblicz
a). ⅔masy18kg to:
b). ³/₄ kwoty 60 zl to:
c). ⁴/₅ objetosci 20 l to:
d). ⁵/₈ liczby 20 :
e). ²/₃ liczby 3¾ :
f). 1¹/₃ liczby 2⁷/₈:

3

Odpowiedzi

2009-09-15T21:26:49+02:00
1.
a) 1⅓ : 2⅖ = ⁴/₃ : ¹²/₅ = ⁴/₃ * ⁵/₁₂ = ⅓ * ⁵/₃ = ⁵/₉
b) 6 : 1³/₄ = 6 : ⁷/₄ = 6 * ⁴/₇ = ²⁴/₇ = 3³/₇
c) 7¹/₅ = ³⁶/₅
7*¹/₅ = ⁷/₅ = 1²/₅
7:¹/₅ = 7 * ⁵/₁ = 35
2.
⅕ * 60min = 12 min (Tyle trwa jednego dnia)
12min * 365 = 4380 min (Tyle min trwa cały rok)
4380 : 60 = 73 godziny (Tyle godzin trwa cały rok)

12min * 366 = 4392 min (Tyle min trwa cały rok jeśli to rok przestępny ale raczej chodzi o zwykły)
4392 : 60 = 73,2 godziny (Tyle godzin trwa cały rok jeśli to rok przestępny ale raczej chodzi o zwykły)

a). ⅔ * 18 = ³⁶/₃ = 12kg
b). ³/₄ * 60 = ¹⁸⁰/₄ = 45 zl
c). ⁴/₅ * 20 = ⁴/₁ * 4 = 16 l
d). ⁵/₈ * 20 = ¹⁰⁰/₈ = 12½ (tam się skraca ale mi się nie chciało pisać)
e). ²/₃ * 3¾ = ⅔ * ¹⁵/₄ = ⅓ * ¹⁵/₂ = ¹⁵/₆ = 2½
f). 1¹/₃ * 2⁷/₈ = ⁴/₃ * ²³/₈ = ⅓ * ²³/₂ = ²³/₆ = 3⁵/₆
2009-09-15T22:44:14+02:00
1.
a) 1¹/₃:2²/₅= ⁴/₃ : ¹²/₅ = ⁴/₃ * ⁵/₁₂ = 20/36 = 5/9
b) 6:1³/₄= ⁶/₁ : ⁷/₄ = ⁶/₁ * ⁴/₇ = 24/7 = 3³/₇
c) 7¹/₅= 36/5

2.
1/5 godz = 12 min.
12 * 365 dni = 4380 min
4380 : 60 = 73 godz.

3.
a). ⅔masy18kg to: 2/3 * 18 = 12 kg
b). ³/₄ kwoty 60 zl to: 3/4 * 60 = 45 zł
c). ⁴/₅ objętości 20 l to: 4/5 * 20 = 16 l
d). ⁵/₈ liczby 20 : 5/8 * 20 = 12,5
e). ²/₃ liczby 3¾ : 2/3 * 15/4 = 2¹/₂
f). 1¹/₃ liczby 2⁷/₈: 4/3 * 23/8 = 3⁵/₆
2009-09-15T23:09:12+02:00
1.oblicz!!!
a).1¹/₃:2²/₅=4/3:12/5=4/3*5/12=5/9 (skracamy przez 4)
b).6:1³/₄=6:7/4=6*4/7=24/7=3 3/7
c).7¹/₅=36/5 ???
2.Blok reklamowy po glownym wydaniu " wiadomosci" trwa przecietnie ¹/₅ godziny. Ile to godzin w ciagu roku???
1 rok ma 365dni, czyli ¹/₅ *365 = 73 h
3.Oblicz
a). ⅔masy18kg to:2/3 *18=12kg (skracasz 18 z 3 przez3)
b). ³/₄ kwoty 60 zl to: ³/₄*60=45zł
c). ⁴/₅ objetosci 20 l to:⁴/₅*20=16 l
d). ⁵/₈ liczby 20 :⁵/₈*20= 25/2=12,5
e). ²/₃ liczby 3¾ :2/3* 15/4= 5/2=2,5
f). 1¹/₃ liczby 2⁷/₈:4/3* 23/8= 23/6=3 5/6