Odpowiedzi

2009-12-29T17:50:06+01:00
Z wiarą w przeznaczenie wiąże się zagadkowa postać boga Roda, któremu podobnie jak rodzanicom składano ofiary przy okazji narodzin i postrzyżyn. Bóg ten pojawia się w dość nielicznych relacjach z obszaru Rusi, również pod imionami Suda i Usuda. Aleksander Brückner uważał Roda za abstractum, Gieysztor natomiast uznał go za pomniejsze bóstwo stanowiące personifikację losu tożsamą z Dolą. Szyjewski posunął się nieco dalej, widząc w Rodzie ważnego boga patronującego pokrewieństwu rodowemu i związanego ze sferą życia pozagrobowego. Skrajną koncepcję zaprezentował Borys Rybakow, którego zdaniem Rod był w czasach archaicznych najważniejszym bóstwem Słowian, a nawet stwórcą świata, wraz z rozwojem słowiańskiej religii zastąpionym przez Peruna. Hipoteza ta spotkała się z niewielkim poparciem, choć w nowszej literaturze nawiązała do niej m.in. Halina Łozko, uznając Roda za Boga nad bogami Ukraińców
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T20:44:47+01:00
Słowianie wyznawali wiarę w siły przyrody które reprezentowali liczni bogowie(politeizm).Do najważniejszych bóstw Słowian zaliczamy:
- Bóg Nieba i Burzy nazywał się Piorun(lub inaczej Świętowit-który zwycięża dzięki świętej sile)
- Bogowie Słońca siewu żniwnego Swarog
- Bóg Słońca siewu wiosennego Radogost
- Bóg płodności i wód podziemnych Wieles
- Bogini Matka Ziemia
- Bogini płodności i miłości Dziewanna(miała przydomek dzidzilela).
6 4 6