Odpowiedzi

2009-09-15T23:00:24+02:00
Napisz wzor funkcji liniowej , ktorej wykres jest prostopadly do wykresu funkcji y=-3x+2

Do tej prostej jest prostopadły pęk prostych o równaniu y=⅓x+b
teraz za b możesz wpisać sobie dowolna liczbę, chyba, że masz dodatkowy warunek np. punkt przez który ma przechodzić wykres.