Odpowiedzi

2009-09-15T21:07:22+02:00
A) Glukoza +tlen--.Dwutlenek węgla + woda + Energia
C6H12O6 + 6O2 --> 6CO2 +6H20 + E

b) Glukoza-->Alkohol etylowy+Dwutlenek węgla + Energia

C6H12O6--> CH3Ch2OH+CO2+E
62 3 62
2009-09-15T21:31:08+02:00
Reakcja ogólna oddychania tlenowego to

W reakcji powstaje netto i teoretycznie 36 moli ATP, bo:
• W glikolizie "na czysto" 2 ATP, bo 2 są zużywane na pokrycie długu tlenowego, a ponadto każda z 2 cząsteczek NADH daje w łańcuchu oddechowym 2 ATP (razem 6 ATP)
• W reakcji pomostowej powstają 2 cząsteczki NADH, które pozwolą na utworzenie 3 cząsteczek ATP każda (kolejne 6 ATP)
• W cyklu Krebsa powstają 2 cząsteczki ATP, 2 cząsteczki , z których powstają po 2 cząsteczki ATP oraz 6 cząsteczek NADH dających po 3 cząsteczki ATP (2 + 4 + 18 = 24 ATP)
Podsumowując 6 + 6 + 24 = 36 ATP.

Jeśli chodzi o oddychanie beztlenowe, to równanie reakcji zależy od tego, z jakim typem fermentacji mamy do czynienia. Dla alkoholowej

Wynika to z faktu, że kończy się po glikolizie, gdzie pirogronian nie wchodzi w cykl Krebsa jak w oddychaniu tlenowym, lecz ulega zredukowaniu (tu kolejno do aldehydu octowego + dwutlenku węgla, a kolejno do etanolu).
6 2 6
2009-09-15T21:41:45+02:00
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O tlenowe
C6H12O6+2ADP+2Pi → 2 C3H6O3+2ADP BEZTLENOWE
1 5 1