Odpowiedzi

2009-12-29T17:48:17+01:00
przyczyny panowanie nad Morzem Bałtyckim,
konflikt protestancko-katolicki,
chęć zagarnięcia przez Szwecję terenów pod uprawę,
na tronie szwedzkim chcieli zasiąść Wazowie,

Skutki
Prusy Książęce zostały poza zwierzchnością,
duże straty ekonomiczne, gospodarcze i demograficzne w Polsce,
wzrost znaczenia magnatów,
upadek autorytetu władcy,
po przegraniu brak szans na panowanie nad Bałtykiem,
strata dużej części Inflant po przegraniu przez Polskę