Odpowiedzi

2009-09-15T22:20:41+02:00
Czikita102 - a gdzie rozwiązania? Autor o to poprosił.

a)
Ogólny wzór alkoholi:
CnH2n+1OH

n - liczba atomów węgla

Teraz tylko do wzoru podstawiasz:
C₇H₂*₇+₁OH
C₇H₁₅OH - alkohol heptanowy (heptanol)

b)
Tutaj też trzeba także skorzystać z poprzedniego wzoru. Po prostu w miejsce symbolu pierwiastka (C, H, O) wstawiamy masę atomową. Potem już liczymy według zasad matematycznych.

12*n+1*2n+1+16+1 = 46u
12n + 2n = 46-16-1-1
14n = 28 /:14
n = 2

Teraz tylko podstawić do wzoru i wyjdzie nam:
alkohol etylowy (etanol) - C₂H₅OH