ZAD.1
opłatę w złotych za korzystanie z taksówki pewnej korporacji można obliczyć ze wzoru z=2,5x+40y+6, gdzie x oznacza liczbę przejechanych kilometrów, a y- (w godzinach) oczekiwania na klienta. W tabeli podano informacje o czterech klientach. Który klient zapłacił najwięcej??
ANTOL
*przejechana odległość 5km
*czas oczekiwania 1godz.
BRONISŁAW
*przejechana odległość 10km
*czas oczekiwania 30min
CELINA
*przejechana odległość 30km
*czas oczekiwania 0
DANUTA
*przejechana odległość 2km
*czas oczekiwania 2godz.
......................................................
ZAD.2
² _do potegi 2
Dla dowolnych licz c i d prawdziwa jest równość:
A) (d-c)²=d²-c²
B) c²+d²=(c+d)²
C) c²-d²=(d+c)(c-d)
D) (c-d)²=c²-2dc-d²
......................................................
ZAD.3
Wyrażenie 3a{do potegi3}*(2a{do potęgi 2}b{do potęgi 5})²/18(a²b){do potęgi 4}*b{do potęgi 5}
A)222
B)111/9
C)333
D)111/3
....................................................
ZAD.4
pewna grupa osób udała siędo kina; x osób kupiło ulgowe bilety po 10zł, a pozostałych y osób-bilety normalne po 14 z. ile średnio kosztował bilet dla jednej osoby?
........................................................
ZAD.5
A) Zapisz dwie kolejne liczby naturalne następujące bezpośrednio po liczbie naturajnej n.
B) Zapisz sumę trzech kolejnych liczb naturalnych, z których najmniejszą jest liczba n. Czy suma ta jest podzielna przez 3??
..........................................................
ZAD.6
Jeśli na bankiecie jest pewna liczba osób i każdy z każdym wymienia uścisk dłoni, to aby obliczyć, ile będzie takich uścisków, należy pomnożyć liczbę osób przez liczbe o 1 mniejszą i otrzymany wynik podzielić przez 2.
A) Zapisz w posatci wyrażenia algebraicznego, ile będzie uścisków dłoni, jeśli w bankiecie uczestniczy n osób.
B) Ile będzie uścisków dłoni, jeśli w bankiecie uczestniczy 20 osób?PROSZĘ O OBLICZENIA. Z GÓRY DZIĘKI.

1

Odpowiedzi

2009-12-29T18:35:14+01:00
Zad.1

z=2,5x+40y+6

Antol
z=2,5*5+40*1+6=53,5
Bronisław
z=2,5*10+40*0,5+6=51
Celina
z=2,5*30+40*0+6=81
Danka
z=2,5*2+40*2+6=91

Danka zapłaci najwięcej

zad.2

odp C
bo
(d+c)(c-d)=dc+c^2-d^2-cd=c^2-d^2

zad.4
x*10- ilosc kupionych biletow ulgowych
y*14- ilosc biletow kupionych normalnie

srednio zaplacono

((x*10)+(y*14))/2

zad.5
a) n+1, n+2
b) n- pierwsza liczba
n+1- druga liczba
n+2- trzecia liczba

suma=n+(n+1)+(n+2)=3n+3=3(n+1)
liczba ta jest podzielna przez 3, po podzieleniu zawsze bowiem wynik będzie n+1

zad.6
n-liczba osob
n-1- liczba o jeden mniejsza
a) (n*(n-1))/2=liczba usciskow
b)n=20
20*19/2=190 usciskow

zad.3
Nie wiem jak idą te potęgi, więc nie jestem w stanie rozwiązać
14 4 14