Odpowiedzi

2009-12-29T18:25:54+01:00
Dane :
s1 = 100 m
v = 5 m/s
t = 80 s
v2 = 1m/s

szukane :
v śr = ?

v = s/t
v = 100m/ 80 s
v = 1,2 m/s

v2 = 1 m/s

vśr = v1 - v2
vśr = 1,2 - 1
vśr = 0,2 m/s

Proszę :)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T18:28:40+01:00
Prędkość średnią liczymy jako iloraz drogi całkowitej przebytej przez ciało do czasu jej przebycia

V=S (całk)/t (całk)

t₁=S₁/V₁= 100m/5[m/s]=20s
S₂=V₂×t₂=1[m/s]×80[s]=80m

V(średnie)=(S₁+S₂)/(t₁+t₂)=180m/100s=1,8[m/s]