Odpowiedzi

2009-12-29T18:18:24+01:00
Jeżeli mamy trójkąt i suma kwadratów przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej, to ten trójkąt jest prostokątny.

Wzór:
a^2+b^2=c^2
12 3 12
2009-12-29T18:18:37+01:00
W dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej tego trójkąta.
7 3 7
2009-12-29T18:31:26+01:00
Pierwsze sformułowanie tego twierdzenia brzmiało:
Pole kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego jest równe sumie pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych.

Dziś twierdzenie Pitagorasa brzmi:
Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej.

14 4 14