Krzysztof M. Pazdro
Ćwiczenia
Rozdziały 5-9
Zestaw podstawowy
CHEMIA dla gimnazjalistów

ZAD.7.2.4.
UŁÓŻ RÓWNANIA REAKCJI I PODAJ NAZWY POWSTAJĄCYCH SOLI :
1.Wodorotlenku sodu z kwasem siarkowodorowym
2.Wodorotlenku żelaza (II)z kwasem azotowym
3.Wodorotlenku żelaza (III) z kwasem azotowym
4.Wodorotlenku potasu z kwasem węglowym

ZAD.7.2.5.
UZUPEŁNIJ RÓWNANIA REAKCJI I PODJA NAZWY POWSTAJĄCYCH SOLI :
Mg(OH)2 + ........ -> MgS + .........

.........+......... -> Fe2(SO4)3 + H2O

......... + H2CO3 -> Na2CO3 + .......

Fe(OH)3+ ........->FePO4+ .........

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T18:49:03+01:00
ZAD.7.2.4.
UŁÓŻ RÓWNANIA REAKCJI I PODAJ NAZWY POWSTAJĄCYCH SOLI :
1.Wodorotlenku sodu z kwasem siarkowodorowym
2NaOH+H₂S->Na₂S+2H₂O
Na₂S-siarczek sodu
2.Wodorotlenku żelaza (II)z kwasem azotowym
Fe(OH)₂+2HNO₃->Fe(NO₃)₂+2H₂O
Fe(NO₃)₂ - azotan żelaza (II)
3.Wodorotlenku żelaza (III) z kwasem azotowym
Fe(OH)₃+3HNO₃->Fe(NO₃)₃ + 3H₂O
Fe(NO₃)₃ - azotan żelaza (III)
4.Wodorotlenku potasu z kwasem węglowym
2KOH+H₂CO₃ -> K₂CO₃ + 2H₂O
K₂CO₃ -węglan potasu

ZAD.7.2.5.
UZUPEŁNIJ RÓWNANIA REAKCJI I PODJA NAZWY POWSTAJĄCYCH SOLI :
Mg(OH)2 + H₂S -> MgS + 2H₂O
MgS - siarczek magnezu

2Fe(OH)₃ + 3H₂SO₄ -> Fe2(SO4)3 + 6 H2O
Fe2(SO4)3 - siarczan (VI) żelaza (III)

2NaOH + H2CO3 -> Na2CO3 + 2H₂O
Na2CO3- węglan sodu

Fe(OH)3+ H₃PO₄->FePO4+ 3H₂O
FePO4 - fosforan żelaza (III)
6 4 6
2009-12-29T18:50:58+01:00
7.2.4
1. 2NaOH + H2S -----> Na2S + 2H2O siarczek sodu
2. Fe(OH)2 + 2HNO3 -----> Fe(NO3)2 + 2H2O azotan(V)żelaza(II)
3. Fe(OH)3 + 3HNO3 ----> Fe(NO3)3 + 3H2O azotan(V)żelaza(III)
4. 2KOH + H2CO3 -----> K2CO3 + 2H2O węglan potasu

7.2.5
1. Mg(OH)2 + H2S -------> MgS + 2H2O
2. Fe2O3 + 3H2SO4 -------> Fe2(SO4)3 + 3H2O
3. Na2O + H2CO3 ----------> Na2CO3 + H2O
4. Fe(OH)3 + H3PO4 -------> FePO4 + 3H2O
2 5 2