Odpowiedzi

Niski:
starzenie sie społeczeństwa
zamykanie szkół i przedszkoli
zmniejszenie miejsc pracy
zwiekszanie sie bezrobocia
większy wydatek na opiekę społeczną
zmiana struktury zatrudnienia
mniej ludzi w oświecie, więcej w służbie zdrowia
brak siły roboczej
wzrost wzkaźnika obciążenia ludności wieku produkcyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym
mniejsza konkurencja na rynku pracy

wysoki:
duża konkurencja na rynku pracy
niewielkie obciążenie ludnośći wieku produkcyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym
24 4 24