Dwie kule jedną z cyny a drugą z ołowu o takiej samej masie 0,1 kg i takiej samej temperaturze poczatkowej 17 stopni, ogrzano do całkowitego stopnienia. Oblicz która z kul pobrała więcej energii.
Ciepło własciwe cyny wynosi 220 J/kg*K, a ciepło własciwe ołowiu 130 J/kg*K. temperatura topnienia cynywynosi 232 stopnie, a temperatura topnienia ołowiu 327 stopni. Ciepło topnienia cyny wynosi 59000J/kg, ciepło topnienia ołowiu wynosi 25000J/kg.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T20:39:44+01:00
Cp= ms/mr * 100%

niestety nie wiem za bardzo o co chodzi, ale staram się pomóc <jakoś> ;)) pozdr.