ZADANIE DOMOWE
1 Oblicz masę cząsteczkową tlenku siarki (VI) – SO3.

2 Wyznacz stosunek atomowy i masowy pierwiastków w tlenku żelaza (III) – Fe2O3.

3 Oblicz zawartość procentową tlenu w tlenku siarki (IV) – SO2.

4 W wyniku spalenia 180 g węgla w tlenie otrzymano 660 g tlenku węgla (IV). Zapisz
rownanie tej reakcji. Oblicz ile gramów tlenu zużyto w tej reakcji.

5 Ile gramów siarczku glinu ( Al2S3 ) powstanie w reakcji 108 g glinu z siarką. Zapisz
odpowiednie równanie reakcji i wykonaj obliczenia stechiometryczne.

Uwaga: w zadaniach 1, 2, 3 i 5 podałam potrzebne do obliczeń wzory związków
chemicznych.

2

Odpowiedzi

2009-12-29T19:12:11+01:00
1. mSO3 = 80u

2. Stosunek atomów wynosi 3:4, natomiast masowy 7:3

3. 64u ----- 100%
32u ------ x%
x = 50%
Zawartość procentowa tlenu wynosi 50%.

4. C + O2 ----> CO2
660g - 180g = 480g
Do reakcji zużyto 480g.

5. 2Al + 2S ----> Al2S3
108g ----- xg
54g ------ 150g
x = 300g
Powstanie 300g siarczku glinu.
2009-12-29T19:31:37+01:00
1 Oblicz masę cząsteczkową tlenku siarki (VI) – SO3.
S = 32
O = 16
3O = 3 * 16 = 48
mcz = SO3 = 32 + 48 = 80u

2 Wyznacz stosunek atomowy i masowy pierwiastków w tlenku żelaza (III) – Fe2O3.
Stosunek atomowy:
Fe₂SO₃
mFe = 56u
mO = 16u
Fe/O = 56/16 = 7/2
Stosunek atomowy wynosi 7:2.

Stosunek masowy:
mFe = 56u
mO = 16u
mFe₂SO₃ = mFe/mO = 2*56u/3*16u = 112u / 48u = 7/3
Stosunek masowy wynosi 7:3.

3 Oblicz zawartość procentową tlenu w tlenku siarki (IV) – SO2.
32 + 2 * 16 = 64
32 / 64 * 100 % = 50 %
Zawartość procentowa tlenu wynosi 50%.

4 W wyniku spalenia 180 g węgla w tlenie otrzymano 660 g tlenku węgla (IV). Zapisz
rownanie tej reakcji. Oblicz ile gramów tlenu zużyto w tej reakcji.
C + O2 → CO2
660 g - 180 g = 480 g
Do reakcji zużyto 480g.

5 Ile gramów siarczku glinu ( Al2S3 ) powstanie w reakcji 108 g glinu z siarką. Zapisz
odpowiednie równanie reakcji i wykonaj obliczenia stechiometryczne.
2Al + 2S → Al2S3
x - 108g
150g - 54g
x = 300g
Powstanie 300g Al2S3.

P.S jak coś niezrozumiałe to pisz na priv.

Pozdrawiam. :)
1 5 1