Read the sentences. Complete the chart with the words from the box.

'We scored eight points in ten minutes, but we didn't win the game'

'John passed the ball to me and I kicked it, but I missed the goal. Because of that we lost the match.'

kick lose miss pass score win

VERBS ; NOUS
compete in/ lose/ win; a race
............/ win; a match
lose/ ...........; a game
lose/ ......../ win; a point
........./ score; a goal
miss / score; a penalty
hit/ ....../ ...../ throw; a ball

(Wszystko przetłumacz )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T19:32:42+01:00
Przeczytaj sentencje. Uzupełnij luki słowami z ramki.

My zdobyliśmy 8 punktów w 10 minut, ale nie wygraliśmy meczu.

John podał mi piłkę i kopnęłam/-em ją, ale spudłowałem/-am. Dlatego, my przegraliśmy mecz.

(brane z tekstu)

kick - kopnąć
lose - stracić
miss - chybienie, spudłowanie
pass - podanie
score - zdobyć (punkt)
win - wygrać
hit - kopnąć
penalty - kara, grzywna
throw - rzut

compete in/ lose/ win; a race
lose/ win; a match
lose/ win ; a game
lose/ score / win; a point
throw / score; a goal (nie wiem czy dobrze)
miss / score; a penalty
hit/ pass / kick / throw; a ball