1.wyjasnij co to znaczy ze miedzy atomami w czasteczce wystepuje wiazanie pojedyncze,powdojne,potrojne.
2.przedstwa w jaki sposob powstaje wiazanie dwuatomowej czasteczce fluoru.podaj zapis elektronowy,okresl rodzaj wiazania i sprawdz zgodnosc z teoria Lewis-Kossela.
3.opisz w jaki sposob powstaja wiazania w czasteczkach : CaBr2,H2S,CO.OKRESL RODZAJ WIAZANIA I SPRAWDZ ZGODNOSC Z TEORIA LEWISA-KOSSELA.
4.NA CZYM POLEGA ROZNICA POMIEDZY:
A) ATOMEM GLINIU al i kationem AL3+
b)atomem siarki S i anionem siarki S2-
dlaczego tworza sie te jony?
5.na przykladzie sodu wytlumacz istote wiazania metalicznego.

1

Odpowiedzi

2009-12-30T10:17:28+01:00
Zad.1
WIĄZANIA CHEMICZNE

są to charakterystyczne oddziaływania wystąpujące pomiędzy atomami, grupami atomów, jonami lub cząsteczkami. Wiązania chemiczne powstają w wyniku oddziaływania, przyjmowania lub uwspólniania elektronów walencyjnych reagujących ze sobą atomów. Ważną z przyczyn tworzenia wiązań jest dążenie pierwiastków do uzyskania oktetu lub dubletu elektronowego. Aby utworzyć typowe wiązanie chemiczne, potrzeba minimum 2 elektronów. Istnieją wiązania pojedyncze i wielokrotne (podwójne i potrójne) Wiązanie pojedyncze to wiązanie, które tworzą dwa elektrony. Natomiast, gdy w wiązaniu uczestniczą cztery elektrony to jest to wiązanie podwójne.

Delokalizacja wiązań
Wiele wiązań wielokrotnych jest zdelokalizowanych, tzn. tworzące je elektrony są uwspólniane przez więcej niż dwa atomy. Wiązania na skutek powstania zjawiska rezonansu chemicznego tak jak ma to miejscu np. w związkach aromatycznych „rozmywają się”. Nie można przez to dokładnie ustalić które wiązania są pojedyncze, a które podwójne.

Zad.2
Liczymy elektroujemność 4.0- 4.0 = 0 czyli kowalencyjne spolaryzowane. ;-) Potem patrzymy na układ okresowy, Fluor znajduje się w VII grupie, czyli wiemy, że będzie miał 7 elektronów walencyjnych. Każdy atom dąży do oktetu (8) bądź dubletu (2), tutaj mamy 7 elektronów walencyjnych, więc wiemy że będzie dążył do oktetu, bo brakuje mu tylko jednego. W zapisie F będzie otoczony 7 elektronami (7 kropeczek dookoła ) dążą do uwspólnienia (czyli do oktetu) to teraz zerknij tutaj [LINK] tutaj jest narysowany zapis z chlorem, on jest analogiczny do Fluoru, bo też ma 7 elektronów. To tak, jakby atom Fluoru trzymał się za rączkę z drugim atomem Fluoru i wtedy tworzą parę. Czyli każdy będzie miał po jednym niesparowanym elektronie, czyli będzie tworzył jedną wspólną parę elektronową,

Zad.3
CaBr2
[Ne]4s2
Powstanie wiązanie jonowe

Zad.4
Atom siarki a jon siarki różnią się jedynie liczbą elektronów. Siarka jest anionem (jonem ujemnym) bo przyjęła dwa elektrony, dlatego jest na minusie.
Tak więc zwykły atom siarki ma 16 elektronów a jon siarczkowy 18 elektronów.

Zad.5
Wiązanie metaliczne charakteryzuje występowanie w ciele stałym swobodnie poruszających się, zdelokalizowanych elektronów walencyjnych tworzących tzw. gaz elektronowy. W gazie elektronowym jest zanurzona sieć jonów dodatnich utworzonych przez atomy, które utraciły swoje elektrony walencyjne, np. sieć jonów Na+ w krysztale metalicznego sodu (Na). Istotę wiązania metalicznego stanowi zatem elektrostatyczne przyciąganie między dodatnimi jonami a gazem elektronowym wypełniającym przestrzeń międzyjonową.
11 3 11