Które stwierdzenia zawierają prawidłowe informacje na temat sytuacji demograficznej Etiopii.
1) Liczba ludności Etiopii wynosi około 75 mln osób.
2) 6% Etiopczyków mieszka na wsi.
3) Średnia długość życia mieszkańców Etiopii jest wyższa niż średnia światowa.
4) Więcej niż co drugi dorosły Etiopczyk jest analfabetą.
5) 80% ludności Etiopii utrzymuje się z rolnictwa.
6) Dominującą religia kraju jest islam.
7) Współczynnik przyrostu naturalnego wynosi 23 promile i stale maleje.
8) W Etiopii przeważają liczebnie wyznawcy Kościoła etiopskiego.
9) Ludność Etiopii jest silnie zróżnicowana pod względem etnicznym.
10) Około 75% społeczeństwa skupia się na terenach położonych na wysokości od 1700 do 3500 m n. p. m.

oraz pytanie, takie krótkie:
Wypisz korzyści społeczno-gospodarcze wynikające z powstania tamy pod Asuanem i zbiornika Nasera.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T19:28:48+01:00
Prawdziwe : 1,4,5,6,9,10.

Tama asuańska i zbiornik Nasera nawadniają ziemię, przyczyniają się do rozwoju rolnictwa, użyźniają ziemię, zwiększają plony.
2009-12-29T19:40:35+01:00
Liczba ludności Etiopii wynosi - 73 053 286
( 0-14 lat ; 43,9 % /mężcz. 16 082 504; kobiety 15 999 602/
15-64 lat ; 53,4 % /mężcz. 19 452 737; kobiety 19 525 746/
ponad 64 lata ; 2,3 % /mężcz. 905 648; kobiety 1 087 049/ )

6% Etiopczyków mieszka na wsi - nie prawda znacznie więcej

Średnia długość życia mieszkańców Etiopii jest wyższa niż średnia światowa.
Współczynnik urodzeń- 38,61 urodzeń/1000 mieszkańców, współczynnik zgonów- 15,06 zgonów/1000 mieszkańców.
Długość życia- w całej populacji 48,83 lat
mężczyzn 47,67 lat
kobiet 50,03 lat


Religie Etiopi
Kościół etiopski -45,4 %
islam sunnicki -31,0 %
Kale Heywet - 8,0 %
luteranizm - 5,5 %
Zielonoświątkowcy - 4,1 %
animizm - 3,0 %
katolicyzm 0,7%

Przyrost naturalny- 2,36 promile
W Etiopii przeważają liczebnie wyznawcy Kościoła etiopskiego.- tak
Struktura etniczna :
- Oromowie: 32%,
- Amharowie 30%,
- Tigrajczycy 6%,
- Somalijczycy 6%,
- Guragie 4%,
- Sidama 3% ,
- Wolaita 2%,
- Afarowie 2%,
- Hadiya 2%,
- Gamo 1%,


2009-12-29T20:05:41+01:00
1) Liczba ludności Etiopii wynosi około 75 mln osób.
3) Średnia długość życia mieszkańców Etiopii jest wyższa niż średnia światowa.
4) Więcej niż co drugi dorosły Etiopczyk jest analfabetą.
5) 80% ludności Etiopii utrzymuje się z rolnictwa.
8) W Etiopii przeważają liczebnie wyznawcy Kościoła etiopskiego.


korzyści społeczno-gospodarcze wynikające z powstania tamy pod Asuanem i zbiornika Nasera.:
-Nil przestał wylewać
- regulowanie biegi NIlu
- rozwinięcie żeglugi i rybołóbstwa
-wzrost turystyki
-wykorzystywanie wód do elektrowni