Tomek chce podłączyć czajnik elektryczny o mocy 2kW. Czy możnaa go wlączyć, jeśli instalacja elektr. jest zabezpieczona cezpiecznikiem 20A i włączono już żarówke o mocy 100W, żarówke o mocy 60W kuchenke mikrofalową o mocy 1,5kW. Przyjmijmy napięcie instalacji elektrycznej 230V. zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T19:51:50+01:00

P=U*I ->moc
P=20A*230V=4600W - całkowita moc

4600W-100W-60-1500W=2940W

2940W>2000W

2940W-2000W=940W

Tomek może podłączyć czajnik gdyż po jego podłączeniu będzie jeszcze 940W zapasu