Odpowiedzi

2009-12-29T19:57:11+01:00
Środki stylistyczne – środki używane w literaturze (czasem również w filmie), mające na celu wywołanie u czytelnika (lub u widza) określonych emocji, pobudzenie jego wyobraźni.
Przykłady:
-epitet
-ironia
-przerzutnia
-pytanie retoryczne
-synonim
-powtórzenie
-związek frazeologiczny
-peryfraza