Odległość między przystankami A i B wynosi 42 km. Rejs statkiem wycieczkowym od przystani A do B trwał 3 godziny, a powrót 4 godziny i 12 minut.
a) Jaka jest prędkość nurtu rzeki?
b) Jaka byłaby prędkość statku na wodzie stojącej?


Proszę o układ równań oraz o rozwiązanie :).

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-29T20:05:07+01:00
Odległość między A i B - 42 km
Rejs statkiem wycieczkowym od przystani
A do B trwał 3 godziny,
a powrót 4 godziny i 12 minut.
a) Jaka jest prędkość nurtu rzeki?
b) Jaka byłaby prędkość statku na wodzie stojącej?

a)
Dane:
s - 42 km
t - 3h

v=s:t
v = 42 km : 3h
v= 14 km/h

s - 42km
t- 4h 12 min = 4h 12:60 = 4 ⅕ h
v = 42 km : 4 ⅕ h = 10 km /h

14 km/h - 10 km/h = 4 km /h
Odp.Prędkość nurtu rzeki wynosi 4 km / h.

b) (14 + 10) :2 =12

Nie wiem czy to tak powinno być ,ale mam nadzieję ,że coś pomogłam ;p
2009-12-29T20:11:47+01:00
X-prędkość statku
y-prędkość nurtu wody w rzece
S/t = V
42/3 =14 km/h-----------> x + y =14
42/4,2 = 10km/h---------> x - y =10
Dodajesz stronami i otrzymujesz: 2x = 24
x = 12-----prędkość statku na wodzie stojącej.
y =2-----prędkość nurtu rzeki.
2009-12-29T20:23:26+01:00
Tam gdzie był mniejszy czas, tam statek płynął z prądem czyli sumowały się prędkości statku i nurtu, a tam gdzie większy to od prędkości statku odejmujemy prędkość nurtu.
v-prędkość statku
x-prędkość nurtu

v=s/t
s=42km

t1=3h
t2=4 i 1/5h

v+x=42/3
v-x=42/4,2

v+x=14
v-x=10 =>v=10+x

10+x+x=14
x=2

v+2=14
v=12

Odp. Prędkość statku wynosi 12km/h, a nurtu 2km/h :)

1 5 1